Beroepsgeheim en privacy zijn voor Frisblikopener.be al jaren van het grootste belang!

Privacybeleid van Frisblikopener.be

Gegevens werden reeds lang voor de GDPR-wetgeving alleen verzameld voor zover relevant en nooit gedeeld met derden. ICT-systemen werden maximaal beveiligd en vooral werd een attitude afgedwongen van respect voor de persoonlijke levenssfeer van mensen (organisaties, klanten, medewerkers, leveranciers) waarmee we in contact kwamen. Uiteraard wensen we dit verder te zetten in de toekomst. Daarnaast willen we ook de GDPR-regels respecteren die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn. Hieronder leest u hoe we dit waarmaken.

“Tips voor thuis”, “tips voor organisaties”

Wie zich inschrijft voor de maandelijkse Lean tips voor thuis en/of voor organisaties geeft daarvoor zijn of haar naam, voornaam en mailadres aan ons door. In geval van organisaties ook de eigen functie en de organisatie waarvoor men werkt. Op die manier weten we voor wie de tips bedoeld zijn en kunnen we ze afstemmen op ons lezerspubliek. Deze voor ons relevante gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Hoe verzamelen we deze gegevens?

- Tijdens elke workshop van Frisblikopener.be krijgen deelnemers de kans om hun naam, voornaam, bedrijf en functie door te geven en onze “Leantips voor thuis” en/of “Leantips voor organisaties” aan te vragen.

- Telkens wanneer deze tips worden verstuurd krijg je de kans om, onderaan, aan te geven dat je ze niet langer wil ontvangen of niet langer allemaal.

- Maximum 1 keer per maand vallen deze tips in je mailbox. Niet méér, we willen niemand spammen!

- Samen met de tips worden soms ook events aangekondigd (congressen, seminaries, workshops verzorgd door (onder andere) Frisblikopener.be

- Alléén wie deze lijst heeft ondertekend kan de tips ontvangen.

- Zo lang je je niet uitschrijft voor deze lijst geef je aan akkoord te gaan met deze manier van gegevens bijhouden. Verandert dit voor jou, dan kan je je steeds uitschrijven.

- Wanneer we zelf een workshop organiseren verzamelen we dezelfde gegevens als hierboven, maar vragen we daarnaast ook je persoonlijk telefoonnummer. Dit gebeurt om organisatorische redenen: wanneer er in extremis nog iets zou gebeuren waarvoor telefoneren het meest efficiënte communicatiemiddel is, beschikken we graag over een telefoonnummer. Dit wordt nooit voor andere dan organisatorische doeleinden gebruikt!

Fotomateriaal: foto's gemaakt tijdens coachings

Fotomateriaal wordt steeds gemaakt om het coachingsproces te ondersteunen. Deze foto's dienen enkel tot dit doel. Wanneer foto's gebruikt worden voor presentaties aan anderen worden ze geanonimiseerd (organisatie waar ze werden genomen onherkenbaar gemaakt). Foto's van personen worden niet genomen. We vragen dan ook expliciet aan personen die mogelijks in beeld zouden komen om zich te verplaatsen. De enige uitzondering die we hierop maken zijn foto's voor onze Frisblikopener-facebookpagina. Als daarop personen herkenbaar in beeld komen hebben ze hiervoor expliciet hun toestemming gegeven.

Waar worden deze gegevens bewaard? Op onze persoonlijke server.

- Daar kan behalve wijzelf en de serverbeheerder, die een discretieverklaring hebben afgelegd, niemand aan.

- Wil je je persoonlijke gegevens verwijderd en/of gewijzigd zien, dan kan dat op eenvoudig verzoek via lieve.henckens@frisblikopener.be of via de uitschrijflink onderaan de maandelijkse tips.

ICT

- Op onze website staan cookies. Wil je hierover meer weten, ga dan naar het tabblad "Cookiebeleid" onderaan de website.

- Ook andere data die via de website worden verzameld worden door de websitebeheerder beveiligd (via Google analytics vb)

- De computer kan slechts geopend worden met een code, die niemand krijgt. De enige die mogelijks met een geopende computer aan de slag moet is de systeembeheerder, die we een discretieverklaring hebben laten afleggen. Of de computerhersteller, die we in dat geval ook om een discretieverklaring verzoeken.

- De website werd een https://-website: https://www.frisblikopener.be. De “s”staat voor “Security”. We willen dan ook dat onze website maximaal beschermd is tegen hackers e.a.

- Wachtwoorden worden maximaal beveiligd en nooit doorgegeven aan derden. Ze worden ook regelmatig veranderd.

- Cloud-toepassingen worden minimaal gebruikt en zeker niet voor gevoelige informatie. Hierop komen dus enkel niet-vertrouwelijke en niet-kritische data.

- Software-updates worden altijd uitgevoerd, om onze ICT-systemen veilig en up-to-date te houden.

- We zijn steeds waakzaam voor malware zoals phishing of andere vormen van internetfraude. Zeker gegevens over (potentiële) (medewerkers van) klanten worden nooit doorgegeven aan derden.

- De computer, smartphone of tablet worden nooit zomaar ergens achtergelaten. We geven hierin ook niemand anders inzage.

- Tenzij de server van Frisblikopener gehackt wordt kan er niemand aan onze gegevens. Met uitzondering van de serverbeheerder, die een discretieverklaring heeft moeten ondertekenen.

- We beveiligen ons maximaal tegen hacken. Ook daarvoor is onze serverbeheerder verantwoordelijk. Mocht de server toch gehackt worden, dan zullen we dit onverwijld melden aan de bevoegde commissie.

E-mailverkeer

- We gaan zeer zuinig om met de functies “cc” en “allen beantwoorden”.

- Wanneer we twijfelen aan de herkomst van een e-mail doen we deze niet open. Eventueel contacteren we de afzender van de mail via een andere weg (telefonisch bijvoorbeeld).

Tijdens coachings

- Als Lean coach is het evident om in contact te komen met allerlei zaken die ook heel persoonlijk kunnen zijn. Van elke coachingssessie wordt een verslag gemaakt. Dit als geheugensteun om de volgende keer verder te kunnen werken. Hierin bevindt zich soms gevoelige informatie. Wanneer we deze moeten delen in functie van de opdracht wordt de gevoelige informatie daar steeds uit weggehaald.

- Klanten/leveranciers/medewerkersinformatie verkregen tijdens coachings worden nooit gedeeld met derden.

Social media

Persoonlijke gegevens van (potentiële) klanten worden nooit gedeeld op social media, tenzij mits toestemming van de betrokkene(n). Voor foto’s genomen tijdens workshops wordt steeds toestemming gevraagd.

Facturatiegegevens

Deze worden verzameld om facturen te kunnen opmaken. Nooit om nieuwsbrieven te versturen bijvoorbeeld! Deze persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Regelgeving

Soms moet informatie omwille van regelgeving worden gedeeld, bijvoorbeeld met de overheid. Deze regels leven wij na.

Afscherming

We bouwen een fysieke en digitale muur rond mogelijk gevoelige informatie. Bij ons géén logo’s of getuigenissen van klanten, tenzij mits hun uitdrukkelijke toestemming. Zelfs tijdens vergaderingen proberen we niemand in onze computer te laten meekijken om te vermijden dat deze personen gegevens zouden zien staan die afgeschermd moeten blijven. We behandelen onze computer even strikt privé als onze handtas: niemand heeft het recht om hier zomaar in te kijken.

Mogelijke datalekken

Deze zullen we binnen de 48 uur melden aan de bevoegde Privacycommissie. Bijvoorbeeld: gekraakte wachtwoorden, gehackte website, een virus op de computer, een verloren USB-stick met mogelijk gevoelige informatie, enz.

Heb je vragen over dit alles, wil je je gegevens laten verwijderen, doe dat dan door je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wil je ze opvragen, elders laten verwijderen of laten verplaatsen? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via lieve.henckens@frisblikopener.be